Jak przygotować projekt?

Drukarnia Warszawa

Preferowanym formatem plików przesłanych do druku jest *.pdf. 

Podstawowe wymagania:

*.pdf

  • czcionki zamienione na krzywe
  • spady po 3 mm z każdej strony 
  • zachowana odległość grafiki do krawędzi wizytówki
  • dla broszur i katalgów: strony powinny być ułozone kolejno, prosimy nie generować rozkładówek
  • zalecane składowe do uzyskania głębokiej czerni: C-46%, M-32%, Y-34%, K-100%

*.jpg lub *.tif

  • 1:1
  • spady po 3 mm z każdej strony
  • zachowana odległość grafiki do krawędzi wizytówki.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wykonany wydruk lub produkcję z niewłaściwie przygotowanego pliku dostarczonego przez Klienta. 

Nie chcesz ryzykować? Zamów druk wraz z projektowaniem graficznym. Odpowiedzialność za właściwie przygotowany plik spada na nas!


Druk broszur Warszawa, druk wizytówek i drukowanie ulotek Warszawa oraz online